Skip to content

1. Как да сменя своята АутоШип Програма?


  • Изпратете мейл до autoship.bg@lrworld.com, в който със свободен текст напишете, че искате да смените абонамента си с друг. В мейла запишете двете си имена и код на сътрудник (ако не знаете кода си може да напишете ЕГН-то си).

2. Как да прекратя своята АутоШип Програма?

  • AUTOSHIP абонаментнтата програма може да бъде спряна след 4-та пратка.
  • Изпратете мейл до autoship.bg@lrworld.com, в който със свободен текст напишете, че искате да прекратите абонамента си. В мейла запишете двете си имена и код на сътрудник (ако не знаете кода си може да напишете ЕГН-то си).

3. Как да стартирам нова АутоШип Програма?

  • Всеки сътрудник може да поръча няколко програми от един и същ вид паралелно или последователно.
  • Изпратете мейл до autoship.bg@lrworld.com, в който със свободен текст напишете, че искате да стартирате нов абонамет, като запишете кой точно абонамент желаете. В мейла запишете двете си имена и код на сътрудник (ако не знаете кода си може да напишете ЕГН-то си).

4. Как да добавя продукти към своята АутоШип Програмата?

  • Ако желаете да си поръчате продукти еднократно с безплатна доставка, то може да го получите заедно с абонамента си.
  • Изпратете мейл до autoship.bg@lrworld.com, в който със свободен текст напишете, че искате да добавите продукти към абонамента си. Най-добре е да пишете до 4 дни преди да получите абонамента си за текущия месец или ден след като я получите, но не по-късно от 20-то число на настоящия месец. В мейла запишете двете си имена и код на сътрудник (ако не знаете кода си може да напишете ЕГН-то си). 

Изпращане на пратки

  • Месечните пратки се обработват и изпращат автоматично приблизително на датата, на която е пристигнала пратката първия месец. Само в случай че сътрудникът е заявил изрично писмено, че иска забавяне на пратката, тя се обработва на 25-26-о число. Сътрудник може да заяви пратка на 10-о и/или на 25-о число.
  • Ако желаете да изтеглите и вземете преждевременно една или повече пратки Autoship в един месец, следва да информирате писмено за това компанията. Ако вземете повече от една поредни пратки в един месец, трябва да направи предварително плащане по банков път.
  • Сътрудник, който е изтеглил пратки предварително (преждевременно), не получава следващите поредни пратки автоматично. В този случай той трябва да уведоми компанията по имейл, че желае да получи пратки в следващите месеци.

Още продукти извън абонаментните програми може да намерите във Вашия

LR магазин

LR AUTOSHIP – Моето Алое

Копирането от сайта е забранено.